Kontakt


opis

Adres siedziby:

ul. M. Niedziałkowskiego 6, pok. 4 (SCOPiES)
76 - 200 Słupsk

Bank Polska Kasa Opieki SA I O/Słupsk:
Nr rachunku: 81 1240 3770 1111 0010 0857 7011
e-mail: dajmyimradosc@gmail.com

telefony kontaktowe:
Władysława Hanuszewicz - Prezes Stowarzyszenia - 501 475 194
Renata Wismont - Wiceprezes Stowarzyszenia - 606 478 756

NIP  839 295 34 59
REGON  220 102 150