Środki z 1 % z roku 2017

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy Im Radość” w Słupsku(KRS 0000238614) w imieniu własnym oraz pozostałych członków organizacji serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom odpisu 1% od podatku za rok 2017.

   Na nasze konto wpłynęły środki w wysokości 31 530,71 zł, z czego 1 183,70 zł otrzymaliśmy do wykorzystania na realizację celów statutowych.

Pozostałe 30 347,01 zł wpłynęło z przeznaczeniem na indywidualne, imienne wsparcie osób niepełnosprawnych, którymi opiekuje się nasza organizacja. 

Aktualnie, zgodnie z tym zapisem, środki są sukcesywnie przekazywane jako refundacja poniesionych kosztów rehabilitacji naszych podopiecznych.

Słupsk, grudzień 2018 r.