Projekt "Oni są wśród nas"

"ONI są wśród nas" to tytuł zadania publicznego zleconego nam przez Urząd Miejski w Słupsku w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

   Celem projektu jest wzmocnienie sprawczej roli rodzin w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych w kontekście tworzenia koncepcji działania przyszłego centrum aktywizacji ONI. Projekt realizowany jest w okresie 1-29  grudnia 2018 roku. 

   Zdanie skierowane jest do rodzin i ich niepełnosprawnych, dorastających bądź już dorosłych dzieci. Zakładamy realizację 4 spotkań warsztatowych z udziałem coacha oraz dwa przedsięwzięcia animacyjno – integracyjne. Jednym z rezultatów projektu będzie nagranie krótkiego filmu/spotu. Mamy nadzieję, że to dzieło medialne będzie narzędziem rozpoczynającym kampanię społeczną przekonującą mieszkańców i przedsiębiorców miasta Słupska o niezwykłej wartości osób niepełnosprawnych i ich problemie. Prezentację spotu - jako początek kampanii - planujemy zorganizować na zakończenie naszego projektu. Planujemy również jego emisję w mediach społecznościowych, w telewizjach lokalnych oraz podczas spotkań z mieszkańcami Słupska, połączonych z dialogiem społecznym. Liczymy na to, że w wyniku realizacji tego zadania rozpoczniemy proces zmian w zakresie postrzegania osób niepełnosprawnych, a tym samym pozyskamy wsparcie mieszkańców Słupska i będziemy mogli zacząć wspólnie aktywizować dorosłych niepełnosprawnych i tworzyć im wyjątkowe miejsca do dalszego rozwoju.

   Zapraszamy do aktywnego udziału w projekcie wszystkie dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie (ONI) oraz ich rodziny. Informacje o projekcie można uzyskać pod numerem 501 475 194 lub 606 478 756.